Tuesday, 13 November 2012


Assalammu’alaikum,,
Kawan yang paling baik
ialah seseorang yang
anda boleh duduk di dalam  
buaian dan berbuai bersama
tanpa berkata apa-apa pun
dan kemudian berjalan pulang
dengan perasaan bahawa
itulah perbualan yang paling 
hebat yang pernah dialami...

No comments:

Post a Comment